موضوعات داغ

نمایش آمار آنلاین ویروس کرونا در جهان و ایران

نمودار زیر مربوط به آمار جهانی مبتلایان به کرونا در جهان و ایران را نشان می دهد

View Corona virus Online Statistics in the World and Iran

آمار کل ویروس کرونا در تمامی کشورها در جهان

مبتلا شده
۱۳۸,۱۱۸,۵۷۸
+۱۱۱,۵۴۷
فوتی ها
۲,۹۷۴,۸۵۰
+۳,۵۶۲
بهبود یافته
۱۱۱,۱۲۸,۲۲۷
فعال
۲۴,۰۱۵,۵۰۱
اخرین به روز رسانی: چهارشنبه, ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ - ۱۵:۰۱ ()
 

کرونا در جهان

 • مبتلا شده
  فوتی ها
  بهبود یافته
  • USA
   ۳۲,۰۷۰,۷۸۴
   ۵۷۷,۱۷۹
   ۲۴,۶۲۶,۴۱۰
  • India
   ۱۳,۸۷۳,۸۲۵
   ۱۷۲,۱۱۵
   ۱۲,۳۳۶,۰۳۶
  • Brazil
   ۱۳,۶۰۱,۵۶۶
   ۳۵۸,۷۱۸
   ۱۲,۰۷۴,۷۹۸
  • France
   ۵,۱۰۶,۳۲۹
   ۹۹,۴۸۰
   ۳۱۳,۰۵۱
  • Russia
   ۴,۶۶۶,۲۰۹
   ۱۰۴,۰۰۰
   ۴,۲۹۱,۲۲۳
  • UK
   ۴,۳۷۵,۸۱۴
   ۱۲۷,۱۲۳
   ۳,۹۹۲,۴۱۶
  • Turkey
   ۳,۹۶۲,۷۶۰
   ۳۴,۴۵۵
   ۳,۴۲۴,۷۳۳
  • Italy
   ۳,۷۹۳,۰۳۳
   ۱۱۵,۰۸۸
   ۳,۱۵۸,۷۲۵
  • Spain
   ۳,۳۷۶,۵۴۸
   ۷۶,۶۲۵
   ۳,۱۱۴,۰۵۳
  • Germany
   ۳,۰۳۱,۸۳۶
   ۷۹,۴۰۸
   ۲,۷۱۸,۷۰۰
  • Poland
   ۲,۶۲۱,۱۱۶
   ۵۹,۹۳۰
   ۲,۲۲۹,۸۰۱
  • Argentina
   ۲,۵۷۹,۰۰۰
   ۵۸,۱۷۴
   ۲,۲۶۲,۸۷۵
  • Colombia
   ۲,۵۶۹,۳۱۴
   ۶۶,۴۸۲
   ۲,۴۰۸,۶۲۴
  • Mexico
   ۲,۲۸۶,۱۳۳
   ۲۱۰,۲۹۴
   ۱,۸۱۵,۲۳۷
  • Iran
   ۲,۱۱۸,۲۱۲
   ۶۵,۰۵۵
   ۱,۷۲۹,۲۹۳
  • Ukraine
   ۱,۸۸۷,۳۳۸
   ۳۸,۲۲۵
   ۱,۴۴۲,۶۱۸
  • Peru
   ۱,۶۵۹,۷۰۷
   ۵۵,۴۸۹
   ۱,۵۸۴,۴۲۵
  • Czechia
   ۱,۵۹۰,۱۲۴
   ۲۸,۱۲۴
   ۱,۴۸۰,۸۸۲
  • Indonesia
   ۱,۵۸۳,۱۸۲
   ۴۲,۹۰۶
   ۱,۴۳۱,۸۹۲
  • South Africa
   ۱,۵۵۹,۹۶۰
   ۵۳,۴۲۳
   ۱,۴۸۵,۳۱۵
  • Netherlands
   ۱,۳۶۴,۰۲۵
   ۱۶,۸۲۲
   ۰
  • Chile
   ۱,۰۸۸,۷۱۰
   ۲۴,۵۱۸
   ۱,۰۲۰,۹۲۵
  • Canada
   ۱,۰۷۸,۵۶۲
   ۲۳,۳۹۲
   ۹۷۶,۸۷۷
  • Romania
   ۱,۰۱۶,۴۴۹
   ۲۵,۶۰۵
   ۹۲۰,۶۵۳
  • Iraq
   ۹۴۱,۰۷۸
   ۱۴,۷۹۶
   ۸۲۶,۳۲۳
  • Belgium
   ۹۳۰,۶۰۳
   ۲۳,۵۶۶
   ۵۹,۹۶۴
  • Philippines
   ۸۹۲,۸۸۰
   ۱۵,۴۴۷
   ۷۰۴,۳۸۶
  • Sweden
   ۸۷۶,۵۰۶
   ۱۳,۶۶۰
   ۰
  • Israel
   ۸۳۶,۴۶۹
   ۶,۳۱۲
   ۸۲۶,۹۴۸
  • Portugal
   ۸۲۸,۱۷۳
   ۱۶,۹۲۳
   ۷۸۵,۸۰۹
  • Pakistan
   ۷۳۴,۴۲۳
   ۱۵,۷۵۴
   ۶۴۱,۹۱۲
  • Hungary
   ۷۳۱,۶۷۵
   ۲۴,۲۶۵
   ۴۳۵,۳۴۴
  • Bangladesh
   ۶۹۷,۹۸۵
   ۹,۸۹۱
   ۵۸۵,۹۶۶
  • Jordan
   ۶۷۲,۰۹۰
   ۷,۹۳۷
   ۶۱۰,۶۱۴
  • Serbia
   ۶۴۸,۷۴۵
   ۵,۸۰۸
   ۵۶۶,۱۲۲
  • Switzerland
   ۶۲۵,۳۶۷
   ۱۰,۴۷۲
   ۵۶۰,۲۹۴
  • Austria
   ۵۸۴,۲۰۵
   ۹,۷۷۹
   ۵۴۴,۹۸۹
  • Japan
   ۵۰۸,۸۰۲
   ۹,۴۲۵
   ۴۶۸,۷۷۰
  • Morocco
   ۵۰۲,۹۶۱
   ۸,۹۱۵
   ۴۸۹,۲۸۸
  • Lebanon
   ۴۹۹,۸۳۹
   ۶,۷۳۸
   ۴۱۱,۷۱۰
  • UAE
   ۴۸۷,۶۹۷
   ۱,۵۳۷
   ۴۷۱,۹۰۶
  • Saudi Arabia
   ۴۰۰,۲۲۸
   ۶,۷۷۳
   ۳۸۴,۶۳۵
  • Bulgaria
   ۳۷۸,۰۵۹
   ۱۴,۷۴۶
   ۲۹۳,۳۵۱
  • Slovakia
   ۳۷۳,۱۰۷
   ۱۰,۷۹۸
   ۲۵۵,۳۰۰
  • Malaysia
   ۳۶۵,۸۲۹
   ۱,۳۵۳
   ۳۴۷,۷۸۰
  • Panama
   ۳۵۹,۱۲۱
   ۶,۱۷۳
   ۳۴۸,۹۵۳
  • Ecuador
   ۳۴۷,۵۸۹
   ۱۷,۳۵۱
   ۲۹۸,۶۰۴
  • Belarus
   ۳۳۷,۶۳۵
   ۲,۳۷۳
   ۳۲۷,۸۴۸
  • Greece
   ۳۰۱,۱۰۳
   ۹,۰۵۴
   ۲۵۴,۸۰۴
  • Croatia
   ۲۹۷,۹۷۳
   ۶,۳۹۹
   ۲۷۷,۶۹۴
  • Georgia
   ۲۹۱,۲۱۴
   ۳,۹۰۱
   ۲۷۸,۶۸۳
  • Azerbaijan
   ۲۸۹,۶۰۱
   ۳,۹۷۸
   ۲۵۳,۷۶۲
  • Bolivia
   ۲۸۴,۱۸۳
   ۱۲,۴۹۶
   ۲۳۳,۶۴۶
  • Nepal
   ۲۸۰,۹۸۴
   ۳,۰۵۸
   ۲۷۴,۳۱۸
  • Kazakhstan
   ۲۷۶,۰۵۴
   ۳,۲۸۶
   ۲۳۷,۴۴۶
  • Tunisia
   ۲۷۴,۶۰۴
   ۹,۳۹۶
   ۲۲۸,۲۶۷
  • Palestine
   ۲۷۲,۷۶۷
   ۲,۹۰۱
   ۲۳۷,۰۴۶
  • Dominican Republic
   ۲۵۸,۶۳۷
   ۳,۳۹۷
   ۲۱۷,۰۰۸
  • Kuwait
   ۲۵۰,۲۷۳
   ۱,۴۱۹
   ۲۳۳,۷۵۷
  • Moldova
   ۲۴۲,۳۶۴
   ۵,۴۳۸
   ۲۲۵,۰۳۶
  • Ireland
   ۲۴۱,۶۸۴
   ۴,۸۰۳
   ۲۳,۳۶۴
  • Paraguay
   ۲۴۰,۱۴۱
   ۴,۹۷۸
   ۱۹۶,۷۱۸
  • Denmark
   ۲۳۸,۸۶۹
   ۲,۴۴۶
   ۲۲۸,۰۰۷
  • Ethiopia
   ۲۳۲,۵۱۲
   ۳,۲۳۰
   ۱۷۳,۸۱۸
  • Lithuania
   ۲۲۹,۲۶۰
   ۳,۷۱۸
   ۲۰۸,۱۲۳
  • Slovenia
   ۲۲۹,۰۷۶
   ۴,۱۳۵
   ۲۱۱,۴۸۵
  • Costa Rica
   ۲۲۵,۳۴۳
   ۳,۰۴۴
   ۱۹۶,۰۶۰
  • Egypt
   ۲۱۲,۱۳۰
   ۱۲,۵۲۶
   ۱۶۰,۴۳۱
  • Guatemala
   ۲۰۵,۳۲۲
   ۷,۰۵۷
   ۱۸۷,۰۵۲
  • Armenia
   ۲۰۵,۱۲۸
   ۳,۷۹۴
   ۱۸۴,۲۴۳
  • Honduras
   ۱۹۶,۷۰۴
   ۴,۸۷۳
   ۷۶,۰۸۱
  • Qatar
   ۱۹۱,۹۷۹
   ۳۴۰
   ۱۷۰,۷۸۷
  • Bosnia
   ۱۸۴,۶۹۸
   ۷,۴۸۷
   ۱۴۱,۶۰۲
  • Venezuela
   ۱۷۶,۹۷۲
   ۱,۸۱۵
   ۱۵۹,۵۴۷
  • Oman
   ۱۷۵,۶۳۳
   ۱,۸۰۷
   ۱۵۵,۶۴۵
  • Libyan Arab Jamahiriya
   ۱۷۰,۰۴۵
   ۲,۸۳۴
   ۱۵۵,۱۱۷
  • Nigeria
   ۱۶۳,۹۱۱
   ۲,۰۶۱
   ۱۵۴,۲۲۵
  • Bahrain
   ۱۵۸,۷۸۹
   ۵۶۶
   ۱۴۷,۱۶۲
  • Uruguay
   ۱۴۹,۴۳۰
   ۱,۵۹۵
   ۱۱۶,۵۳۳
  • Kenya
   ۱۴۷,۱۴۷
   ۲,۳۹۴
   ۹۹,۵۸۰
  • Macedonia
   ۱۴۳,۱۶۲
   ۴,۲۸۹
   ۱۱۸,۹۴۶
  • Myanmar
   ۱۴۲,۶۰۵
   ۳,۲۰۶
   ۱۳۱,۸۷۴
  • Albania
   ۱۲۸,۷۵۲
   ۲,۳۲۶
   ۹۸,۹۰۳
  • Algeria
   ۱۱۸,۷۹۹
   ۳,۱۳۷
   ۸۲,۸۱۳
  • Estonia
   ۱۱۵,۶۲۹
   ۱,۰۵۷
   ۹۷,۸۸۹
  • S. Korea
   ۱۱۱,۴۱۹
   ۱,۷۸۲
   ۱۰۱,۹۸۳
  • Latvia
   ۱۰۹,۰۸۸
   ۲,۰۱۹
   ۹۹,۸۴۰
  • Norway
   ۱۰۵,۰۰۸
   ۶۸۸
   ۸۸,۹۵۲
  • Sri Lanka
   ۹۵,۶۲۰
   ۶۰۲
   ۹۲,۱۵۱
  • Montenegro
   ۹۴,۶۴۳
   ۱,۳۹۱
   ۸۹,۲۳۵
  • Ghana
   ۹۱,۴۱۰
   ۷۶۱
   ۸۹,۲۱۹
  • Kyrgyzstan
   ۹۰,۸۳۹
   ۱,۵۳۴
   ۸۶,۳۱۳
  • China
   ۹۰,۴۴۷
   ۴,۶۳۶
   ۸۵,۵۱۳
  • Zambia
   ۹۰,۲۱۸
   ۱,۲۲۹
   ۸۸,۱۴۴
  • Cuba
   ۸۸,۴۴۵
   ۴۷۶
   ۸۳,۰۸۷
  • Uzbekistan
   ۸۵,۵۰۳
   ۶۳۴
   ۸۳,۲۶۴
  • Finland
   ۸۲,۹۶۴
   ۸۷۷
   ۴۶,۰۰۰
  • Mozambique
   ۶۸,۸۷۱
   ۷۹۴
   ۵۹,۹۰۱
  • El Salvador
   ۶۶,۸۱۶
   ۲,۰۵۷
   ۶۳,۱۹۶
  • Luxembourg
   ۶۴,۰۶۲
   ۷۷۷
   ۶۰,۰۱۲
  • Cameroon
   ۶۱,۷۳۱
   ۹۱۹
   ۵۶,۹۲۶
  • Singapore
   ۶۰,۷۱۹
   ۳۰
   ۶۰,۳۷۴
  • Afghanistan
   ۵۷,۵۳۴
   ۲,۵۳۳
   ۵۲,۰۲۲
  • Cyprus
   ۵۲,۶۵۲
   ۲۷۴
   ۳۹,۰۶۱
  • Namibia
   ۴۵,۹۴۹
   ۵۸۶
   ۴۳,۹۸۴
  • Côte d'Ivoire
   ۴۵,۲۶۵
   ۲۶۹
   ۴۴,۷۷۱
  • Botswana
   ۴۳,۴۴۴
   ۶۶۳
   ۳۸,۹۲۳
  • Jamaica
   ۴۲,۹۲۴
   ۶۸۲
   ۱۹,۱۳۶
  • Uganda
   ۴۱,۲۰۴
   ۳۳۷
   ۴۰,۷۷۹
  • Senegal
   ۳۹,۴۹۵
   ۱,۰۸۱
   ۳۸,۲۴۱
  • Zimbabwe
   ۳۷,۳۳۰
   ۱,۵۴۳
   ۳۴,۹۳۲
  • Thailand
   ۳۵,۹۱۰
   ۹۷
   ۲۸,۳۲۲
  • Malawi
   ۳۳,۸۷۲
   ۱,۱۳۳
   ۳۱,۵۷۲
  • Sudan
   ۳۱,۷۰۰
   ۲,۱۹۴
   ۲۵,۴۵۱
  • Malta
   ۲۹,۷۲۰
   ۴۰۳
   ۲۸,۷۵۶
  • Australia
   ۲۹,۴۴۲
   ۹۱۰
   ۲۶,۳۸۰
  • Madagascar
   ۲۹,۳۴۸
   ۵۲۰
   ۲۴,۶۹۵
  • DRC
   ۲۸,۶۶۵
   ۷۴۵
   ۲۵,۸۴۱
  • Maldives
   ۲۵,۷۵۹
   ۶۷
   ۲۲,۹۸۱
  • Angola
   ۲۳,۶۹۷
   ۵۵۴
   ۲۲,۱۱۵
  • Rwanda
   ۲۳,۶۰۳
   ۳۱۶
   ۲۱,۳۹۵
  • Guinea
   ۲۱,۱۰۶
   ۱۳۶
   ۱۸,۶۸۶
  • Gabon
   ۲۰,۹۷۱
   ۱۲۹
   ۱۷,۷۶۲
  • Syrian Arab Republic
   ۲۰,۴۳۵
   ۱,۳۹۲
   ۱۴,۲۳۰
  • Mayotte
   ۱۹,۷۰۶
   ۱۶۷
   ۲,۹۶۴
  • Cabo Verde
   ۱۹,۲۳۱
   ۱۸۷
   ۱۷,۴۸۷
  • French Polynesia
   ۱۸,۶۷۸
   ۱۴۱
   ۴,۸۴۲
  • Réunion
   ۱۸,۴۲۵
   ۱۳۵
   ۱۶,۷۹۴
  • Swaziland
   ۱۸,۴۰۲
   ۶۶۹
   ۱۷,۶۸۲
  • Mauritania
   ۱۸,۰۵۲
   ۴۵۱
   ۱۷,۳۹۸
  • Mongolia
   ۱۷,۸۲۳
   ۲۹
   ۱۰,۲۵۳
  • French Guiana
   ۱۷,۸۰۶
   ۹۵
   ۹,۹۹۵
  • Tajikistan
   ۱۳,۳۰۸
   ۹۰
   ۱۳,۲۱۸
  • Burkina Faso
   ۱۲,۹۸۹
   ۱۵۳
   ۱۲,۶۲۷
  • Haiti
   ۱۲,۸۵۵
   ۲۵۱
   ۱۱,۵۱۳
  • Guadeloupe
   ۱۲,۷۱۷
   ۱۷۶
   ۲,۲۴۲
  • Andorra
   ۱۲,۶۱۴
   ۱۲۱
   ۱۱,۹۳۲
  • Somalia
   ۱۲,۵۶۶
   ۶۱۸
   ۵,۲۷۰
  • Belize
   ۱۲,۵۱۳
   ۳۱۸
   ۱۲,۱۳۷
  • Mali
   ۱۲,۱۷۹
   ۴۱۷
   ۷,۱۹۴
  • Togo
   ۱۲,۰۳۴
   ۱۱۶
   ۹,۳۰۳
  • Hong Kong
   ۱۱,۶۱۳
   ۲۰۸
   ۱۱,۲۳۷
  • Curaçao
   ۱۱,۴۳۰
   ۷۴
   ۷,۱۸۹
  • Guyana
   ۱۱,۲۷۷
   ۲۵۸
   ۹,۷۹۶
  • Lesotho
   ۱۰,۷۰۹
   ۳۱۵
   ۵,۰۲۸
  • South Sudan
   ۱۰,۳۸۷
   ۱۱۴
   ۱۰,۱۴۸
  • Aruba
   ۱۰,۱۲۲
   ۹۲
   ۹,۵۱۵
  • Congo
   ۱۰,۰۸۴
   ۱۳۷
   ۸,۲۰۸
  • Djibouti
   ۱۰,۰۷۷
   ۱۰۲
   ۸,۳۹۴
  • Martinique
   ۹,۸۹۰
   ۶۴
   ۹۸
  • Bahamas
   ۹,۵۰۵
   ۱۹۰
   ۸,۹۶۵
  • Suriname
   ۹,۳۶۳
   ۱۸۴
   ۸,۷۱۱
  • Papua New Guinea
   ۸,۹۸۴
   ۷۱
   ۸۴۶
  • Trinidad and Tobago
   ۸,۵۱۱
   ۱۴۶
   ۷,۷۹۹
  • Benin
   ۷,۵۱۵
   ۹۳
   ۶,۴۵۲
  • Equatorial Guinea
   ۷,۲۵۹
   ۱۰۶
   ۶,۸۸۵
  • Nicaragua
   ۶,۷۷۸
   ۱۸۰
   ۴,۲۲۵
  • Iceland
   ۶,۲۷۴
   ۲۹
   ۶,۱۵۲
  • Central African Republic
   ۵,۶۸۲
   ۷۵
   ۵,۱۱۲
  • Gambia
   ۵,۶۰۲
   ۱۶۸
   ۵,۱۴۵
  • Yemen
   ۵,۵۰۷
   ۱,۰۷۳
   ۲,۰۷۰
  • Niger
   ۵,۰۸۱
   ۱۸۹
   ۴,۷۶۰
  • San Marino
   ۴,۹۸۵
   ۸۶
   ۴,۵۶۸
  • Cambodia
   ۴,۸۷۴
   ۳۵
   ۲,۲۹۰
  • Chad
   ۴,۶۵۲
   ۱۶۷
   ۴,۳۰۶
  • Seychelles
   ۴,۶۳۳
   ۲۵
   ۴,۳۱۰
  • Saint Lucia
   ۴,۳۵۵
   ۶۴
   ۴,۱۷۹
  • Gibraltar
   ۴,۲۷۷
   ۹۴
   ۴,۱۸۱
  • Channel Islands
   ۴,۰۵۳
   ۸۶
   ۳,۹۵۶
  • Sierra Leone
   ۴,۰۰۹
   ۷۹
   ۲,۸۳۲
  • Comoros
   ۳,۷۹۶
   ۱۴۶
   ۳,۵۸۲
  • Barbados
   ۳,۷۴۰
   ۴۴
   ۳,۶۲۳
  • Guinea-Bissau
   ۳,۶۹۳
   ۶۶
   ۳,۰۸۳
  • Eritrea
   ۳,۴۶۹
   ۱۰
   ۳,۲۳۱
  • Burundi
   ۳,۲۶۲
   ۶
   ۷۷۳
  • Liechtenstein
   ۲,۷۶۸
   ۵۶
   ۲,۶۳۴
  • Vietnam
   ۲,۷۱۷
   ۳۵
   ۲,۴۴۵
  • New Zealand
   ۲,۵۸۹
   ۲۶
   ۲,۴۶۲
  • Monaco
   ۲,۳۷۸
   ۳۱
   ۲,۲۶۰
  • Turks and Caicos Islands
   ۲,۳۶۰
   ۱۷
   ۲,۲۸۵
  • Sao Tome and Principe
   ۲,۲۶۸
   ۳۵
   ۲,۱۹۲
  • Sint Maarten
   ۲,۱۸۸
   ۲۷
   ۲,۱۲۴
  • Liberia
   ۲,۰۴۲
   ۸۵
   ۱,۸۹۹
  • Bermuda
   ۱,۹۱۲
   ۱۶
   ۱,۰۳۷
  • Saint Vincent and the Grenadines
   ۱,۸۰۶
   ۱۰
   ۱,۶۶۵
  • Saint Martin
   ۱,۶۹۳
   ۱۲
   ۱,۳۹۹
  • Isle of Man
   ۱,۵۷۵
   ۲۹
   ۱,۴۴۵
  • Caribbean Netherlands
   ۱,۵۲۶
   ۱۴
   ۱,۴۱۶
  • Antigua and Barbuda
   ۱,۲۰۱
   ۳۱
   ۹۴۷
  • Mauritius
   ۱,۱۹۸
   ۱۵
   ۷۹۷
  • Timor-Leste
   ۱,۰۷۴
   ۲
   ۵۵۰
  • Taiwan
   ۱,۰۶۷
   ۱۱
   ۱,۰۲۹
  • Bhutan
   ۹۲۷
   ۱
   ۸۷۵
  • St. Barth
   ۹۰۷
   ۱
   ۴۶۲
  • Diamond Princess
   ۷۱۲
   ۱۳
   ۶۹۹
  • Faroe Islands
   ۶۶۱
   ۱
   ۶۶۰
  • Cayman Islands
   ۵۲۳
   ۲
   ۴۹۸
  • Tanzania
   ۵۰۹
   ۲۱
   ۱۸۳
  • Wallis and Futuna
   ۴۳۷
   ۵
   ۴۴
  • Brunei
   ۲۱۹
   ۳
   ۲۰۶
  • British Virgin Islands
   ۱۷۸
   ۱
   ۱۵۹
  • Dominica
   ۱۶۵
   ۰
   ۱۵۹
  • Grenada
   ۱۵۵
   ۱
   ۱۵۲
  • New Caledonia
   ۱۲۱
   ۰
   ۵۸
  • Fiji
   ۶۸
   ۲
   ۶۴
  • Falkland Islands (Malvinas)
   ۶۰
   ۰
   ۵۴
  • Lao People's Democratic Republic
   ۵۲
   ۰
   ۴۹
  • Macao
   ۴۹
   ۰
   ۴۸
  • Saint Kitts and Nevis
   ۴۴
   ۰
   ۴۴
  • Greenland
   ۳۱
   ۰
   ۳۱
  • Holy See (Vatican City State)
   ۲۷
   ۰
   ۱۵
  • Anguilla
   ۲۵
   ۰
   ۲۲
  • Saint Pierre Miquelon
   ۲۴
   ۰
   ۲۴
  • Montserrat
   ۲۰
   ۱
   ۱۹
  • Solomon Islands
   ۱۹
   ۰
   ۱۸
  • Western Sahara
   ۱۰
   ۱
   ۸
  • MS Zaandam
   ۹
   ۲
   ۷
  • Marshall Islands
   ۴
   ۰
   ۴
  • Samoa
   ۳
   ۰
   ۲
  • Vanuatu
   ۳
   ۰
   ۱
  • Micronesia
   ۱
   ۰
   ۱
  جمع
  ۱۳۸,۱۱۸,۵۷۸
  ۲,۹۷۴,۸۵۰
  ۱۱۱,۱۰۵,۶۴۷
  اخرین به روز رسانی: چهارشنبه, ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ - ۱۵:۰۱ ()
   

  کرونا در آسیا

 • مبتلا شده
  فوتی ها
  بهبود یافته
  • India
   ۱۳,۸۷۳,۸۲۵
   ۱۷۲,۱۱۵
   ۱۲,۳۳۶,۰۳۶
  • Turkey
   ۳,۹۶۲,۷۶۰
   ۳۴,۴۵۵
   ۳,۴۲۴,۷۳۳
  • Iran
   ۲,۱۱۸,۲۱۲
   ۶۵,۰۵۵
   ۱,۷۲۹,۲۹۳
  • Indonesia
   ۱,۵۸۳,۱۸۲
   ۴۲,۹۰۶
   ۱,۴۳۱,۸۹۲
  • Iraq
   ۹۴۱,۰۷۸
   ۱۴,۷۹۶
   ۸۲۶,۳۲۳
  • Philippines
   ۸۹۲,۸۸۰
   ۱۵,۴۴۷
   ۷۰۴,۳۸۶
  • Israel
   ۸۳۶,۴۶۹
   ۶,۳۱۲
   ۸۲۶,۹۴۸
  • Pakistan
   ۷۳۴,۴۲۳
   ۱۵,۷۵۴
   ۶۴۱,۹۱۲
  • Bangladesh
   ۶۹۷,۹۸۵
   ۹,۸۹۱
   ۵۸۵,۹۶۶
  • Jordan
   ۶۷۲,۰۹۰
   ۷,۹۳۷
   ۶۱۰,۶۱۴
  • Japan
   ۵۰۸,۸۰۲
   ۹,۴۲۵
   ۴۶۸,۷۷۰
  • Lebanon
   ۴۹۹,۸۳۹
   ۶,۷۳۸
   ۴۱۱,۷۱۰
  • UAE
   ۴۸۷,۶۹۷
   ۱,۵۳۷
   ۴۷۱,۹۰۶
  • Saudi Arabia
   ۴۰۰,۲۲۸
   ۶,۷۷۳
   ۳۸۴,۶۳۵
  • Malaysia
   ۳۶۵,۸۲۹
   ۱,۳۵۳
   ۳۴۷,۷۸۰
  • Georgia
   ۲۹۱,۲۱۴
   ۳,۹۰۱
   ۲۷۸,۶۸۳
  • Azerbaijan
   ۲۸۹,۶۰۱
   ۳,۹۷۸
   ۲۵۳,۷۶۲
  • Nepal
   ۲۸۰,۹۸۴
   ۳,۰۵۸
   ۲۷۴,۳۱۸
  • Kazakhstan
   ۲۷۶,۰۵۴
   ۳,۲۸۶
   ۲۳۷,۴۴۶
  • Palestine
   ۲۷۲,۷۶۷
   ۲,۹۰۱
   ۲۳۷,۰۴۶
  • Kuwait
   ۲۵۰,۲۷۳
   ۱,۴۱۹
   ۲۳۳,۷۵۷
  • Armenia
   ۲۰۵,۱۲۸
   ۳,۷۹۴
   ۱۸۴,۲۴۳
  • Qatar
   ۱۹۱,۹۷۹
   ۳۴۰
   ۱۷۰,۷۸۷
  • Oman
   ۱۷۵,۶۳۳
   ۱,۸۰۷
   ۱۵۵,۶۴۵
  • Bahrain
   ۱۵۸,۷۸۹
   ۵۶۶
   ۱۴۷,۱۶۲
  • Myanmar
   ۱۴۲,۶۰۵
   ۳,۲۰۶
   ۱۳۱,۸۷۴
  • S. Korea
   ۱۱۱,۴۱۹
   ۱,۷۸۲
   ۱۰۱,۹۸۳
  • Sri Lanka
   ۹۵,۶۲۰
   ۶۰۲
   ۹۲,۱۵۱
  • Kyrgyzstan
   ۹۰,۸۳۹
   ۱,۵۳۴
   ۸۶,۳۱۳
  • China
   ۹۰,۴۴۷
   ۴,۶۳۶
   ۸۵,۵۱۳
  • Uzbekistan
   ۸۵,۵۰۳
   ۶۳۴
   ۸۳,۲۶۴
  • Singapore
   ۶۰,۷۱۹
   ۳۰
   ۶۰,۳۷۴
  • Afghanistan
   ۵۷,۵۳۴
   ۲,۵۳۳
   ۵۲,۰۲۲
  • Thailand
   ۳۵,۹۱۰
   ۹۷
   ۲۸,۳۲۲
  • Maldives
   ۲۵,۷۵۹
   ۶۷
   ۲۲,۹۸۱
  • Syrian Arab Republic
   ۲۰,۴۳۵
   ۱,۳۹۲
   ۱۴,۲۳۰
  • Mongolia
   ۱۷,۸۲۳
   ۲۹
   ۱۰,۲۵۳
  • Tajikistan
   ۱۳,۳۰۸
   ۹۰
   ۱۳,۲۱۸
  • Hong Kong
   ۱۱,۶۱۳
   ۲۰۸
   ۱۱,۲۳۷
  • Yemen
   ۵,۵۰۷
   ۱,۰۷۳
   ۲,۰۷۰
  • Cambodia
   ۴,۸۷۴
   ۳۵
   ۲,۲۹۰
  • Vietnam
   ۲,۷۱۷
   ۳۵
   ۲,۴۴۵
  • Taiwan
   ۱,۰۶۷
   ۱۱
   ۱,۰۲۹
  • Bhutan
   ۹۲۷
   ۱
   ۸۷۵
  • Brunei
   ۲۱۹
   ۳
   ۲۰۶
  • Lao People's Democratic Republic
   ۵۲
   ۰
   ۴۹
  • Macao
   ۴۹
   ۰
   ۴۸
  جمع
  ۳۱,۸۴۲,۶۶۷
  ۴۵۳,۵۴۲
  ۲۸,۱۷۸,۵۰۰
  اخرین به روز رسانی: چهارشنبه, ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ - ۱۵:۰۱ ()
  نمودار رشد کرونا در ایران

  Updated on: چهارشنبه, ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ - ۰۴:۲۹ ()
  نمودار رشد کرونا در جهان

  Updated on: چهارشنبه, ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ - ۰۴:۲۹ ()

  اخرین به روز رسانی: چهارشنبه, ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ - ۱۵:۱۵ ()
  ۱-۹ ۱۰-۹۹ ۱۰۰-۹۹۹ ۱,۰۰۰-۹,۹۹۹ ۱۰,۰۰۰+
  [تعداد: ۴   میانگین: ۵/۵]
  بیشتر بخوانید
  از آدم‌های ضد اجتماعی حسابی فاصله بگیرید!
  از طريق
  Mapping 2019-nCoV
  منبع
  سازمان جهانی بهداشت (WHO)
  دکمه بازگشت به بالا