آرش شمسی

آرش شمسی

کم کن طمع از جهان و میزی خرسند | از نیک و بد زمانه بگسل پیوند
دکمه بازگشت به بالا