روانشناسی

ویژگی‌های افراد کاریزماتیک | ۱۵ خصوصیت افراد کاریزماتیک

اگر از دو انسان در مورد تعریف افراد کاریزماتیک پرسیده شود احتمال شنیدن دو پاسخ متفاوت بسیار زیاد است، اما به طور کلی می‌توان گفت افراد کاریزماتیک به کسانی گفته می‌شود که با داشتن برخی ویژگی‌های خاص قادر اند دیگر انسان‌ها را به خود جذب کنند. درواقع، افراد کاریزماتیک افرادی جذاب و اثرگذار هستند. در این نوشتار قصد دارم ویژگی‌های افراد کاریزماتیک را بررسی کنم و نشان دهم که این افراد با داشتن چه ویژگی‌هایی به افرادی کاریزماتیک تبدیل شده‌اند. فراموش نشود که داشتن شخصیتی کاریزماتیک منحصراً امری ذاتی نیست و البته قصد من در معرفی ویژگی‌های کاریزماتیک نیز بر این فرض استوار است که شما نیز با پروردن این ویژگی‌ها در خود، به زمره‌ی افراد کاریزماتیک بپیوندید.

ویژگی‌های افراد کاریزماتیک

۱- صاف ایستادن

افرادی که دارای شخصیتی کاریزماتیک هستند، در اغلب مواد صاف و استوار می‌ایستند. این افراد نه شل و ژولیده، بلکه صاف و قبراق هستند.

۲- واضح صحبت‌کردن

افراد کاریزماتیک، همواره واضح صحبت می‌کنند. این افراد پیش از آن‌که آغاز به صحبت کنند می‌دانند قرار است چه بگویند. از این‌رو، آن را بارها در ذهن مرور می‌کند و با صدایی روشن کلمات را بدون هیچ ابهامی ادا می‌کنند. این افراد در هنگام صحبت کردن عجله نمی‌کنند و هر جمله را با ابهت خاصی به مخاطب می‌گویند تا مخاطب خواه ناخواه تحت تأثیر جمله‌ی گفته شده قرار گیرد.

۳- استفاده از برخی ژست‌های خاص

استفاده از زبان بدن و برخی ژست‌های خاص، از دیگر کارهایی است که افراد کاریزماتیک در آن‌ها تبحر دارند. این ژست‌ها البته که در هر موقعیت متفاوت هستند اما در کل نه‌تنها بر دیگران بلکه بر روی فرد کاریزماتیک نیز به واسطه‌ی تولید بیشتر آندورفین تأثیر می‌گذارند. آن‌ها با استفاده از زبان بدن و ژست‌های خاص دیگران را به خود جذب می‌کنند و آن‌ها را تحت تسلط خود قرار می‌دهند. این ژست‌های خاص، همان‌طور که گفته شد، در هر موقعیت ممکن است متفاوت باشند ولی در کلیت امر افراد کاریزماتیک خیلی عجله نمی‌کنند، رفتار موقر و آرامی دارند، هول نیستند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی اوضاع به طور کامل تحت کنترل‌شان است.

بیشتر بخوانید
روش‌های درمان استرس | کامل‌ترین راهنمای کنترل استرس

ویژگی‌های افراد کاریزماتیک

۴- شنونده‌ی خوبی بودن

افراد کاریزماتیک همواره شنوندگان خوبی هستند. آن‌ها در هر گفتگو تمام توجه خود را به فرد مقابل و سخنان او اختصاص می‌دهند و حس خوبی را به گوینده انتقال می‌دهند تا بیشتر صحبت کند. رفتار یک فرد کاریزماتیک در برابر سخن‌گفتن فرد مقابل به گونه‌ای است که گوینده علاوه بر ترغیب برای صحبت کردن بیشتر، از فرد کاریزماتیک تأثیر زیادی می‌پذیرد.

۵- ویژگی‌های افراد کاریزماتیک: بر خود مسلط بودن

فرد کاریزماتیک خیلی تند و ناگهانی از خود ابراز احساسات نمی‌کند. حال این احساسات می‌خواهند خشم باشند، یا غم و حتی شادی و خنده. درواقع فرد کاریزماتیک نه خیلی شدید متأثر می‌شود و نه خیلی شدید بشاش و خوشحال. او همواره همچون فردی خویشتن‌دار به نظر می‌رسد که به‌طور کامل بر خود و سایر عواطف مسلط است. این‌گونه رفتارها هستند که می‌توانند بر جذبه و تأثیرگذاری بیفزایند و نه قهقهه‌ها و گریه‌های شدید.

۶- حواس‌جمع بودن

حواس جمع بودن یکی دیگر از ویژگی‌های افراد کاریزماتیک است. این افراد خیلی کم اجازه می‌دهند که موضوعی حواس آن‌ها را پرت کند. آن‌ها به تمام چیزهای ریز و درشت احاطه دارند . نه صداها، نه اتفاقات اطراف و نه هیچ چیز دیگری نمی‌تواند آن‌چنان تأثیری بر روی تمرکز فرد کاریزماتیک داشته باشد.

۷- برقرار کردن ارتباط چشمی

برقراری ارتباط چشمی یا همان تماس چشمی یکی از بهتری گزینه‌ها جهت برقراری یک ارتباط خوب میان دو یا جند نفر است. افراد کاریزماتیک چه هنگام گفتگوی دو نفره و چه هنگامی که در یک جمع قرار دارند، با دیگران ارتباط چشمی برقرار کرده و باعث افزایش احساس نزدیکی می‌شوند.

بیشتر بخوانید
دکتر روانشناس تهران دکتر علوی نژاد

ویژگی‌های افراد کاریزماتیک

۸- نحوه‌ی بیان خوب

اشخاص کاریزماتیک نحوه‌ی بیان بسیار خوبی دارند. آن چیزی که به آن سخنوری گفته می‌شود نقش زیادی در متقاعد کردن دیگران ایفا می‌کند. مطلب را خوب بیان‌کردن حتی گاه می‌تواند حقیقت را دروغ و دروغ را حقیقی جلوه دهد. در هر صورت، فرد کاریزماتیک با بیان خوب و تأثیرگذار خود می‌تواند به راحتی از دیگران انتقاد کند – بدون آن‌که موجب رنجش شخص انتقادشونده شود.

۹- ویژگی‌های افراد کاریزماتیک: تحسین‌کردن

انسان‌های کاریزماتیک تحسین‌کننده‌های خوبی هم هستند. درواقع آنان می‌دانند کِی و چگونه رفتار یک انسان یا گروه را مورد تحسین قرار دهند تا بر روی انسان یا گروه تحسین‌شونده تأثیر زیادی داشته باشند.

۱۰- به گروه خاصی منحصر نبودن

افراد کاریزماتیک خود را به یک گروه خاص منحصر نمی‌دانند. همچنین با هر فردی از هر گروه به‌گونه‌ای متفاوت برخورد می‌کنند، برخوردی که خاصِ آن فرد و یا گروه موردنظر باشد.

کاریزما

۱۱- خواندن احساسات دیگران

خواندن احساسات دیگران توسط افراد کاریزماتیک بهتر از سایر افراد است. این اشخاص بهتر می‌توانند نوع لبخند، اضطراب، بیقراری و دیگر احساسات انسان‌ها را تشخیص دهند.

۱۲- لمس کردن

افراد کاریزماتیک گاهی با لمس‌کردن موقرانه‌ی مخاطب خود تأثیر زیادی از خود بر جای می‌گذارند. البته از خاطر نباید برد که این لمس در هر مکان و در هر زمانی نباید صورت گیرد و تشخیص مکان و زمان مناسب آن نیز بر عهده‌ی فرد کاریزماتیک است.

۱۳- مثبت‌نگری

افراد کاریزماتیک بدبین و منفی‌نگر نیستند. آن‌ها همواره به موفقیت و آینده‌ای بهتر از اکنون می‌اندیشند و این اندیشه را نیز با زبان و عمل به اطراف انتقال می‌دهند.

بیشتر بخوانید
از آدم‌های ضد اجتماعی حسابی فاصله بگیرید!

۱۴- پذیرفتن اشتباهات

انتقادپذیری و پذیرفتن اشتباهات از دیگر ویژگی‌های انسان‌های کاریزماتیک است. آن‌ها خیلی جدی و در کمال آرامش اشتباه خود را می‌پذیرند. آن‌ها می‌دانند که هر انسانی از خطا مصون نیست و آن‌ها نیز به‌مثابه‌ی یک انسان ممکن است خطا کنند. فرد کاریزماتیک می‌داند که هر اشتباه می‌تواند به عنوان یک تجربه درنظر گرفته شود و از اشتباه‌های مشابه بعدی جلوگیری و ممانعت به‌عمل آورد.

۱۵- صدا کردن دیگران با استفاده از نام افراد

به‌خاطرسپردن نام افراد و صدا زدن آن‌ها با استفاده از نام‌شان تأثیر زیادی در تبدیل‌شدن به یک شخصیت کاریزماتیک دارد. درواقع، شخصیت‌های کاریزماتیک نه از ضمایری مانند شما، جنابعالی و …، بلکه از نام فرد برای مخاطب قرار دادن او استفاده می‌کنند و این‌گونه او را به خود جذب می‌کنند.

نتیجه‌گیری

افراد کاریزماتیک، شخصیتی جذاب، با اعتماد به نفس، جسور، قاطع و انتقادپذیر دارند. این افراد خود را انسان‌های مهمی نمی‌پندارند و بر این عقیده نیستند که از هرگونه اشتباه مصون‌اند. آن‌ها با زبان بدن و به‌وسیله‌ی ارتباط چشمی با مخاطب خود رابطه برقرار می‌کنند و همواره پیش از صحبت کردن به نوع کلمات و نحوه‌ی بیان آن‌ها توجه کافی دارند. افراد کاریزماتیک پرحرف نبوده و شنونده‌های خوبی هستند. حین صحبت‌کردن سعی می‌کنند از صدایی رسا استفاده کنند تا بتوانند در کنار استفاده از جملات واضح، دیگران را برای پذیرش سخنان خود متقاعد کنند.

آرش شمسی

کم کن طمع از جهان و میزی خرسند | از نیک و بد زمانه بگسل پیوند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا